Medlemmar lämnar Amnesty efter prostitutionsbeslut

2:12 min

Amnesty Internationals beslut att arbeta för att prostitution ska avkriminaliseras har lett till ett stort medlemstapp. Fler än 1 800 medlemmar har valt att lämna organisationen och nu skickar man ut ett brev till avhoppade medlemmar med en vädjan om att ompröva sitt beslut. 

– Det är jätteallvarligt. Varje medlem för oss är väldigt viktig, säger Anna Lindenfors, generalsekreterare för Amnesty i Sverige.

Reaktionerna har varit starka på beslutet.

Även om den svenska sektionen sa nej till att verka för en avkriminalisering så har medlemmar från Sverige vädrat sitt missnöje via sociala medier och lämnat organisationen. Flera skriver att de har tappat förtroendet för Amnesty.

Anna Lindenfors har nu skickat ut ett brev till tidigare medlemmar där hon vill förtydliga organisationens hållning. Man är inte för trafficking och man försvarar heller inte sexköpare, menar generalskereteraren.

– Vi står absolut på mänskliga rättigheters sida. Det är det som är vårt huvudfokus, men ibland kan det framställas annorlunda i media, att vi står på köparnas sida. Men det har det aldrig varit frågan om, säger hon.

Men flera medlemmar har trots det lämnat organisationen.

En av dem är Rosie Rothstein. Hon var med och startade en av de allra första avdelningarna inom Amnesty i Sverige och har även i sitt tidigare arbete som socionom kommit i kontakt med flera prostituerade. Hon tycker att en avkriminalisering går stick i stäv med Amnestys arbete för mänskliga rättigheter.

– Att avkriminalisera sexköp i världen för att skydda mänskliga rättigheter för prostituerade är ett cirkelresonemang och håller inte. Amnesty kom ju till för att hjälpa fångar som satt fängslade på grund av att de hade tagit sig demokratiska fri- och rättigheter. Det spåret har man lämnat i dag, säger Rosie Rothstein.

Enligt Amnesty International så ska avkriminaliseringen ses som ett led i att stärka rättigheterna för en mycket utsatt grupp, nämligen prostituerade. Men förslaget om att även jobba för en avkriminalisering av sexköp har gjort att organisationens förtroende ifrågasatts.

Amnesty jobbar nu med att kontakta flera av de medlemmar som har hoppat av och generalsektreterare Anna Lindenfors hoppas att hennes brev får flera att ompröva sitt beslut.

– Vi hoppas ju att man ska se att Amnesty gör ett viktigt jobb och att det finns många frågor som vi engagerar oss i. Deras stöd är väldigt viktigt i det arbetet, säger Anna Lindenfors.