Nordvästskåne

Efterlyser mer stöd till ADHD-elever

2:45 min

Organisationen Attention vill se ökade resurser i skolorna riktade till elever med ADHD.

Inger Nilsson, ordförande för organisationen i Helsingborg-Ängelholm, menar att föräldrar till elever med diagnosen får kämpa onödigt mycket för att få stöd och förståelse.

– De föräldrar vi möter i föreningsverksamheten är bekymrade för sina barn och ungdomar. Framförallt för att de inte får förståelse, och för att de inte får något genomslag för att få stöd och anpassningar, säger Inger Nilsson.

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och arbetar bland annat för att personer med den här funktionsnedsättningen ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan.

Inger Nilsson menar att många föräldrar hon möter alltså upplever att de inte blir bemötta med förståelse i just skolan och att de inte blir tagna på allvar vilket gör att de känner sig misslyckade.

– Många föräldrar känner sig misslyckade, och upplever att de anses vara föräldrar som inte tar sitt ansvar och inte bryr sig. Men det är precis det de gör. Men deras insatser som föräldrar räcker inte alltid till, säger hon.

Inger Nilsson tycker också att det är viktigt att ifrågasätta stämpeln som elever med ADHD får leva med i skolan, att de många gånger anses som ett problem på grund av sin diagnos.

– Man blir direkt kopplad till att man är utåtagerande och stökig och ser det som ett bekymmer, säger hon.

Inger Nilsson möter många föräldrar som visserligen är oroliga för konsekvenserna av medicinen, men det finns också en hel del föräldrar berättar hon som är tacksamma för att det finns något som kan hjälpa här och nu.

– Somliga ser medicineringen som den enda möjliga vägen till att få en hanterbar vardag, och en hanterbar skolsituation, säger hon.

Men vägen till en diagnos upplevs för flertalet föräldrar som Inger Nilsson möter som lång och krokig, och det föder menar hon både frustration och onödigt lidande.

– Vi hör mycket om långa väntetider.