Ojämn adhd-medicinering i länet

1:33 min

Allt fler unga får adhd-medicin och Uppsala län har bland den högsta medicineringen i landet, både vad gäller befintliga och nya användare. Men finns stora skillnader mellan länets kommuner.

Anledningarna till länets höga medicinering är flera, säger Sven Erntsson, sektionschef för Uppsalas barn- och ungdomspsykiatri. 

– Den största faktorn skulle kunna vara läkartätheten. Det råder stor brist på barnpsykiatriker i landet och den är inte lika flagrant i Uppsala län. 

Men finns stora skillnader mellan länets kommuner. I Håbo och Älvkarleby medicineras drygt fyra procent av flickorna och elva procent av pojkarna - mer än på de allra flesta håll i landet. Det är också tre gånger så stor andel som i Uppsala och Knivsta. Men Sven Erntsson vet inte riktigt vad skillnaderna beror på.

– Vi vet inte det utan jag har pekat på enskilda faktorer, enskilda läkare i små kommuner kan stå för en stor del av variationen.

De stora skillnaderna mellan kommunerna är något som Jessica Stigsdotter Axberg märker av. Hon är ordförande i föreningen Attentions grupp i Håbo och Enköping, för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras närstående. Hon ser att det saknas riktlinjer för när medicin skrivs ut och inte.

– Alla ska ha rätt till samma behandling, vissa tycker det är skrämmande med medicin och väljer bort det medan nadr tycker det är jättebra. Det finns inga direkta riktlinjer, det är det som saknas.