Sveriges Radio och ljudkvaliteten

Så här svarade ett par ansvariga på Sveriges Radio när P2:s dokumentärmakare Anders Olsén frågade om ljudkvalitet.

När det gäller ljudkvalitet och snålkodning i Sveriges Radios sändningar, refererar kanalansvarig för P2, Elle-Kari Höjeberg till utförda lyssnarundersökningar och meddelar att "lyssnarna tycker att ljudkvaliteten är bra eller till och med mycket bra".

Hon hänvisar vidare till Martin Jönsson, biträdande programdirektör och digital direktör som svarar:

"Det är snarare så att det varit för mycket fokus på ljudkvaliteten, vilket har bromsat annan utveckling eller gjort erbjudandet till publiken totalt sett sämre. Nu har vi genomfört en utredning förra hösten, där enkäten via E-Space, var en del. Den landade i ett ledningsbeslut om styrande kriterier för den mobila lyssningsupplevelsen. Dessa gäller för all utveckling framöver.

Viktigast är stabiliteten, därefter snabbheten och effektiviteten. Vi ska naturligtvis sträva efter bästa möjliga ljud, bl a genom ett projekt i höst om adaptiv streaming, där mobilen söker upp bästa möjliga uppkoppling och anpassar bitrate efter det. Men: vi gör inget gällande ljudkvaliteten som riskerar få negativa effekter för de viktigare kriterierna.
Ljudkvalitet i sig är inte med bland de 5 styrande kriterierna."

På frågan om vilken metodik som använts vid den/de lyssnarundersökningar som refereras till, gavs inget svar.