Laittoman kalastuksen valvonta riittämätöntä

7:45 min

Suuri osa maailman kalakannoista on ylikalastettu. Syynä on muun muassa laiton kalastus ja riittämätön valvonta. 

Laiton kalastus on suuri ongelma koko maailmassa mutta myös Euroopan vesillä. Vuosittain arviolta 15-22 prosenttia maailman kalasaaliista on pyydetty laittomasti. Vaikka monet valtiot ovat tietoisia laittoman kalastuksen ongelmista, on valvonta vielä lapsenkengissä.

Lainsäädäntöä uudistetaan hitaasti


Monien ympäristö- ja mertensuojelujärjestöjen huolena on pitkään ollut kalastuselinkeinon saama rahallinen ja poliittinen tuki esimerkiksi EU:lta. Tämä on johtanut siihen, että merten ja kalojen suojelu on jäänyt taka-alalle.

Viime vuosina EU on uusinut kalastuspolitiikkaansa. Nyt pitkän tähtäimen tavoitteena on kalakantojen elvyttäminen. EU on muun muassa laittanut ajoverkot täyskieltoon sekä kieltänyt niin sanotun sivusaaliin heittämisen takaisin mereen. Uudistetut kalastussäädökset eivät suomalaisen valokuvaaja-toimittaja Kukka Rannan mukaan kuitenkaan yksin riitä.

– Ongelma on nimenomaan se, että ei ole tarpeeksi valvontaa. Valvonnan ja poliittisen tahdon puute puuttua ongelmiin on keskeinen syy siihen, että on niin paljon laitonta kalastusta ja liikakalastusta. Tällä hetkellä maailman kalakannoista yli 90 prosenttia on liikakalastettua tai kestävyyden rajoilla.

Kansalaiset kalastustarkkailijoina


Mertensuojelujärjestö The Black Fish perustettiin vuonna 2010. Järjestön perustajien mukaan Euroopassa ei siihen mennessä ollut järjestöä joka valvoisi laitonta kalastusta mantereen vesillä.

Eurooppalainen The Black Fish -suojelujärjestö kouluttaa niin sanottuja kansalaistarkkailijoita, jotka raportoivat havaitsemistaan laittomuuksista satamissa ja kalamarkkinoilla. Kukka Ranta kouluttautui tänä vuonna The Black fish -suojelujärjestön kansalaistarkkailijaksi. Näin hän kuvailee järjestön toimintaideaa.

– The Black Fish kouluttaa kansalaistarkkailijoita valvomaan ja kerämään todisteita laittomasta kalastuksesta. Näin voimme helpottaa viranomaisten työtä syytteiden ja tuomioiden toimeenpanemiseksi.

The Black Fishin koulutuksissa kansalaistarkkailijat oppivat muun muassa tunnistamaan eri kalalajeja ja kalastusaluksia sekä sallittujen ja kiellettyjen kalastusvälineiden eroja.

– Tavoitteena on laittoman kalastusbisneksen toimintalogiikan ja kalastusrikosten laajuuden hahmottaminen. Joka vuosi kansalaistarkkailijat kokoontuvat tiettyyn kohteeseen ja suorittavat tarkkailua satamissa ja kalamarkkinoilla. Tarkkailijat keräävät aineistoa valokuvaamalla. He ovat peiteroolissa: esiintyvät ikäänkuin satamissa vierailevina turisteina.

– Itse olin juuri Italiassa tutkimassa laittomien ajoverkkojen käyttöä. Vaikka ajoeverkot on asetettu EU:ssa täyskieltoon, näimme niitä päivittäin Sisiliassa, Kukka Ranta kertoo.

Tarkkailukierroksilla kerätty aineisto toimitetaan muun muassa EU-komissiolle, Euroopan parlamentille sekä Yhdysvaltojen viranomaisille.

"Liikakalastus koskettaa meitä kaikkia"


Kukka Ranta on viime vuodet keskittynyt selvittämään ja tutkimaan liikakalastusta ja laitonta kalastusta. Tämän työn tuloksena ilmestyi vuonna 2012 kirja Kalavale - tyhjenevä meri ja ihmiset sen rannalla, jonka Ranta kirjoitti yhdessä suomalaisen nykyisen vihreiden kansanedustajan Emma Karin kanssa.

Näin Kukka Ranta perustelee, miksi maailman kalakantoja uhkaava liikakalastus ja lakeja rikkova laiton kalastus ovat asioita, joista pitäisi keskustella myös Pohjolassa.

– Helposti ajatellaan, että ongelmat ovat jossain kaukana muualla. Liikakalastus koskettaa kuitenkin meitä kaikkia. Sitä tapahtuu kotimaassa, Itämerellä, Välimerellä - kaikilla maailman merillä. Monesti ajatellaan myös, että meillä on riittävästi kalaa kotimaisissa vesissä, mutta tällä hetkellä yli 70% EU:ssa kulutetusta kalasta on tuontikalaa. Mitä enemmän kulutamme tuontikalaa, sen vaikeampaa tulee olemaan kalan alkuperän selvittäminen. On vaikeaa tietää mitä ympäristöllisiä ja eettisiä seurauksia kalan pyynti muualla aiheuttaa, Kukka Ranta sanoo.

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n mukaan laiton kalastus on keskeinen tekijä, joka aiheuttaa liikakalastusta maailmalla. Laittomalla kalastuksella tarkoitetaan esimerkiksi kalastusta ilman lupaa tai kalastusta kielletyillä välineillä.