Minimalt med PFAS i räddningstjänstens bilar

En första undersökning av brandbilar och dunkar med skumvätska hos räddningstjänsten i västra Blekinge visade att där bara fanns minimala spår av gifterna PFAS.

Räddningschef Melissa Millbourn säger att det är ett glädjande besked att man ligger långt under de gränsvärden som finns, men att man nu ska se över om man ska testa ytterligare bilar som man använder.

Även Räddningstjänsten i östra Blekinge letar efter PFAS i sina brandbilar, men där har man ännu inte hunnit få några provsvar.