Skattefusk för miljarder

Skattemyndigheten i Göteborg har kartlagt skattefusket i Västra Götalands-regionen. Kartläggningen visar att det är stora belopp som inte redovisas. Mellan 15 och 17 miljarder kronor bara i Västra Götaland och Göteborg står för den största delen.
- Den största delen är svartarbete, säger Lars Altsäter, chef för ekosektionen på Skattemyndigheten. Det är framförallt ungdomar som kan tänka sig att arbeta svart och svartjobben finns till stor del bland tillfälliga jobb. En undersökning visar att en fjärdedel av ungdomar kan tänka sig att jobba svart och i Göteborg är siffran ännu högre. Skatteverket genomför nu en kampanj mot svartjobb.