Ostlänken kan börja byggas - utan att Linköping är med på tåget

1:35 min

Bygget av höghastighetsjärnvägen Ostlänken kan starta 2017 även om inte förhandlingarna mellan Trafikverket och Linköpings kommun om en tunnel under staden är klara.

--  Ja, det finns andra områden inom Ostlänken som vi skulle kunna påbörja 2017, säger Håkan Gunnar, projekteringschef på Trafikverket.

Han ger exempel på arbeten som planlagts innan Ostlänken, till exempel stickspåret från den blivande Ostlänken till hamnområdet i Händelö i Norrköping, kallad Kardonbanan.

– Det kan bli en tänkt byggstart på Ostlänken, säger han.

Det börjar bli allt mer klart var Ostlänken ska dras fram. Innan jul spikas troligen var sträckan Södertälje - Trosa ska gå, och under senvintern tror Trafkverket att de kommit överens med Norrköping om var spåret ska dras och hur nya resecentrum ska se ut.

I Linköping däremot står Trafikverket och kommunen långt från varandra i förhandlingarna. Kommunfullmäktige har tagit beslut om att bara godkänna ett tunnelalternativ. Men Trafikverket utreder fyra tänkbara alternativ.

– Ja det finns ett antal olika förslag på en tätortspassage i Linköping. Både i markläge, i upphöjt läge (en brolösning red:anm) och ett tunnelförslag. Men så tittar vi också på möjligheten med en förbigång för vissa tåg, där man passerar runt Linköping, säger Håkan Gunnar.

Finns det ett datum när en lösning för Linköping måste vara klar?

– Det finns ingen deadline. De förslag vi tittar på är rätt så ordentliga ingrepp i och runt Linköping så där gäller det att vi är väldigt, väldigt, väldigt säkra på de nyttor som följer med och vad det innebär för både Trafikverket och kommunen, säger Håkan Gunnar.