Bryggeriaffären splittrar den rödgröna majoriteten

2:17 min

De höga kostnaderna för att genomföra den planerade affären med Spendrups är det främsta skälet till att både Vänsterpartiet och Miljöpartiet på Gotland säger nej.

– Miljöpartiet har landat i att det här blir alldeles för dyrt. I en tid där vi har ett krisläge i ekonomin, har vi inte råd att lägga minst 15 miljoner för att möjliggöra en etablering av ett bryggeri i hamnen, säger Miljöpartiets Stefaan De Maecker.

Att en försäljning av tomten i Visby hamn, där Spendrups vill bygga ett bryggeri, blir en förlustaffär på 15 miljoner kronor, är något som regionens tjänstemän har räknat ut. Men regionstyrelsens ordförande, Socialdemokraternas Björn Jansson, ifrågasätter siffrorna.

– Ja, vi vet inte det riktigt. Fyra miljoner är det som vi vet exakt vad det kommer att kosta och sen är det ju avskrivningsvärdet på sju och en halv som finns. Det är ju inga pengar som ska ut men det påverkar resultatet framöver. Och sen vet vi inte om det andra, det är en uppskattning som kan tillkomma, men det vet vi inte.

Stefaan De Maecker befarar dock att det kan bli ännu dyrare. Förutom kostnaderna för att riva byggnaden, sanera den förorenade marken och evakuera hyresgästerna befarar han att infrastrukturkostnader i form av vägbyggen och liknande kan tillkomma.

– Så det kan bli väldigt dyrt, säger De Maecker.

Enligt den värderingsfirma som regionen anlitat, beräknas fastigheten i hamnen, som den ser ut i dag, vara värd 17,6 miljoner. Men efter att regionen bekostat rivning av den nuvarande byggnaden, och därefter sanering av marken, beräknas den då byggklara tomten bara vara värd 10 miljoner kronor.

– Det är ett räkneexempel, en hypotes. Det är ju ingen som riktigt vet slutsumman på det där, säger Björn Jansson.

Förutom Miljöpartiet har även Vänsterpartiet meddelat att man inte kommer att ställa sig bakom bryggeriaffären - men Björn Jansson räknar ändå med att få igenom försäljningen.

Enligt Radio Gotlands rundringning ställer sig även Centerpartiet och Moderaterna bakom bryggeriaffären. Folkpartiet har inte gått att nå - men har tidigare sagt sig vara positiv till försäljningen.

På måndag ska politikerna i regionfullmäktige ta ställning i frågan.