Konflikt kring nya Öresundssamarbetet

2:15 min

Just nu pågår ett arbete med att skapa en ny organisation för Öresundssamarbetet, men politiker i Skåne och i Danmark är oense om hur samarbetet över Öresund ska se ut i framtiden.

– Vi på den svenska sidan tycker att det är rimligt att vi har ordförandeskapet vartannat år, så just nu är vi lite oense om detta men jag har goda förhoppningar om att vi ska kunna enas kring en lösning, säger Henrik Fritzon, regionstyrelsens ordförande i Skåne.

Frågan är hur ordförandeskapet ska rotera i den nya samarbetsorganisationen. På svenska sidan vill man ha vart annat år medan danskarna nyligen föreslog att posten skulle rotera två år i Danmark och ett år i Sverige. Tidigare har också danskarna föreslagit de skulle ha majoriteten av styrelseledamöterna, men fått backa efter kraftiga protester från Sverige.

Malmös kommunalråd Katrin Stjernfeldt Jammeh är missnöjd med de danska utspelen.
– Vi går in med lika mycket pengar och då är det självklart att vi ska lika mycket makt och inflytande både över organisationen och över frågorna vi driver. Så det är ett villkor från skånsk sida, säger hon. 

Det är det nya Öresundssamarbetet "Greater Copenhagen" som är på väg att sjösättas, och som från årsskiftet ska ersätta det gamla varumärket Öresundsregionen som inte ansågs fungera internationellt.

Regionpolitiker i Skåne och Köpenhamnstrakten tvistar nu om den nya organisation, den som ska förvalta det nya varumärket och det framtida arbetet med att vässa integrationen. Den är också tänkt att riva gränshindren i Nordens största storstadsområde och dess arbetsmarknad där redan i dag många tusen pendlar över sundet till ett jobb på andra sidan.

Men medan svenskarna ser samarbetet som ett samarbete mellan två jämbördiga parter, så menar danskarna att det är tre parter - två regioner i Danmark och en i Sverige: Region Själland, Region Hovedstaden och Region Skåne. Danskarna menar därför att makt och inflytande över det nya Storköpenhamn till två tredjedelar ska hamna i Danmark.

I Danmark vill inte Region Hovedstadens regionrådsformand ​Sophie Hæstorp Andersen ställa upp på en intervju om de kärvande förhandlingarna, men hälsar via sin pressekreterare att frågan om inflytande över Greater Copenhagen är både symbolisk och svår i Danmark och att utgångspunkten måste vara att det är tre regioner, och inte två, som ska samarbeta.

Något hon måste backa från om det ska bli någon ny samarbetsorganisation, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

– Då ser jag att vi får hitta andra sätt att samarbeta, då blir det inte den organisation som vi skissat på nu som kommer förverkligas. Vi för diskussioner och har inte landat ännu, men att vi kommer sammarbeta är jag alldeles övertygad om.