Höjd skatt föreslås i Halmstad

Socialdemokraterna och vänstern i Halmstad vill höja skatten med 50 öre. Detta för att kunna dela ut närmare 80 miljoner kronor extra till dom kommunala nämnderna nästa år.
De nämnder som får mest extrapengar är utbildningsnämnden och socialnämnden. Hemvårdsnämnden får 6 miljoner kronor som är öronmärkta till att anställa personal.