Damm på bondgård skyddar mot allergi

2:07 min

Det är bland annat bakterierester i dammet som gör att barn som växer upp på bondgårdar löper mindre risk att drabbas av allergi.

Tidigare svenska studier har visat att barn som växer upp på en bondgård löper mindre risk att drabbas av allergier. Men exakt vad som ligger bakom den här så kallade bondgårdseffekten har länge varit ett mysterium.

På bondgårdar förekommer mycket så kallade endotoxiner, en sorts ämnen som finns på ytan av vissa bakterier som frodas bland gårdsdjuren - och sprids med gårdsdammet.

Genom att studera möss som regelbundet utsattes för endotoxiner eller damm från bondgårdar har ett internationellt forskarlag upptäckt ett särskilt nyckelprotein i lungcellerna (enzymet A20) som ser till att göra slemhinnorna mindre känsliga för inflammation. Det i sin tur minskar risken för astma och allergier.

Forskarna såg samma inflammationsdämpande effekt på mänskliga lungceller i provrör. Dessutom upptäckte de att barn med en genförändring som minskar funktionen av just det här nyckelproteinet, löper större risk att drabbas av allergi och astma.

Det har medfört att forskarna nu kommit närmare ett svar på vad som ligger bakom bondgårdseffekten och den så kallade hygienhypotesen. Enligt den ligger en minskad exponering av mikrober bakom västvärldens allergiepedemi som startade i mitten av 1900-talet.

– Att växa upp på bondgård är något av det mest allergiskyddande som finns. Det är lika allergiskyddande som att växa upp i ett utvecklingsland. Barn som växer upp på bondgård har tio gånger mindre allergi, säger Agnes Wold professor i klinisk bakteriologi vid Göteborgs universitet.

Enligt Agnes Wold kan bakterierna i dammet vara en av många förklaringar till bondgårdseffekten och hygienhypotesen. I hennes egen forskning på svenska gårdar har kosten visat sig vara en annan:

– Det kan säkert vara en delförklaring, men det finns ju många andra, vi vet till exempel att dricka opastöriserad mjölk är en delförklaring till bondgårdsskyddet. Det vet vi därför att barn som själva inte växer upp på bondgård men som dricker opastöriserad mjölk är delvis skyddade, säger Agnes Wold professor i klinisk bakteriologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

 – Vi vet också att man äter annorlunda på bondgårdar, man äter mer mättat fett, smör och helmjölk och inte så mycket margarin och vi vet att margarin är en riskfaktor för allergiutveckling, fortsätter hon.

Referens:
Schuijs M. et. Al. "Farm dust and endotoxin protect against allergy through A20 induction in lung epithelial cells", Science 2015, DOI: 10.1126/science.aac6623