Unga med autism drabbas lättare av viktproblem

0:32 min

Forskning från Sahlgrenska akademin visar att barn med autism har lättare än andra barn att bli kraftigt överviktiga eller underviktiga. 

Sahlgrenska akademin anser att man måste ha bättre koll på vikten hos barn med neuropsykiatriska funktionshinder.

– Man måste vara uppmärksam hos barn med autismspektrumstörning och på deras under- eller övervikt. Se helheten, inte bara de psykiska problemen hos dessa barn, säger Nóra Kerekes, forskare vid Sahlgrenska akademin.  

Studien visar att för barn med så kallad autism-spektrum-störning var det tre gånger vanligare att de hade ett extremt högt BMI och dubbelt så vanligt att de hade mycket lågt BMI än andra barn.