Ökad vinst för Klippan

KLIPPAN. Pappersföretaget Klippan redovisar en vinst efter finansnetto på 18,1 miljoner kronor för första kvartalet i år.
Det är en förbättring jämfört med motsvarande period i fjor då vinsten blev 6,5 miljoner kronor.