Nye SLU-rektorn om klimathotet i installationstalet

I dag har Peter Högberg installerats som ny rektor för Sveriges lantbruksuniversitet SLU.

Under ceremonin i Uppsala talade han under rubriken "Vi kan, vi vill, vi behövs", där han betonade betydelsen av SLU:s forskning i världens överlevnadsfrågor som klimathot och svält.

Peter Högberg är 60 år och är professor i skoglig marklära vid SLU sedan 1993.