WHO: Rätt att avslöja akrylamid

Världshälsoorganisationen WHO anser att Livsmedelsverket gjorde rätt som gick ut till allmänheten med uppgifterna om höga nivåer av akrylamid i mat - trots att det är oklart vilken betydelse ämnet har för människor.
WHO ska kalla till ett mer omfattande möte med internationella experter för att undersöka frågan närmare. WHOs beslut kom efter ett snabbinkallat extra möte med anledning av att forskare vid Stockholms Universitet har funnit att det cancerframkallande ämnet akrylamid kan bildas vid tillverkning och tillagning av vissa livsmedel