Skolhälsovården eftersatt

Trots ökade resurser till skolhälsovården i Älmhult så får eleverna inte någon hälsoundersökning.
Skolsköterskan i Älmhult hinner inte med att ge eleverna på gymnasieskolan Haganäs de hälsoundersökningar de har rätt till. Och det trots att man har förstärkt skolhälsovården. Bland annat har man utökat skolsköterskans tjänst från en halvtid till 80 procent, och anställt en kurator på halvtid. Enligt Laila Hult, ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, ska nämnden nu försöka hitta en lösning på den akuta situationen, men också se över skolhälsovården på längre sikt.