Hård kritik mot Skolverket

Skolverket får hård kritik av Riksdagens revisorer. Verket sköter inte tillsynen över skolorna tillräckligt bra, anser revisorena som också vill också att alla som jobbar i skolan ska bli skyldiga att anmäla missförhållanden.
Riksdagens revisorer har gjort en grundlig genomgång av vad Skolverket arbetar med och kritiken är på flera punkter hård. Framför allt handlar det om att Skolverket inte alls granskar och utövar tillsyn över landets skolor i tillräcklig omfattning. Trots att antalet fristående grundskolor nästan fördubblades mellan 1997 och 2000 minskade tillsynen. Går inte förena motstridiga roller Enligt revisorerna går det inte att förena två motstridiga roller, något som Skolverket försöker göra nu. I den ena ska Skolverket både att hjälpa och stödja kommuner som gör fel och är dåliga, i den andra ska verket samtidigt granska och kritisera kommunerna för de här bristerna. Skyldiga att anmäla missförhållanden Revisorerna tycker inte heller att Skolverket tar alla anmälningar om missförhållanden på allvar. En del anmälningar sorteras åt sidan till avdelningen för stöd och analys, vilket gör att det ser ut som att antalet anmälningar minskar. Revisorerna föreslår att alla inom skolan ska bli skyldiga att anmäla missförhållanden och att tillsynen över skolorna ska regleras i en lag, annars kan kommunerna strunta i skolverkets beslut. Rapporten kan bli inslag i valrörelsen Riksrevisionsverket kom med liknande kritik för några år sen. Den här rapporten från riksdagens revisorer kan komma att väga tungt, även i valrörelsen. Flera borgerliga partier har kritiserat skolverkets olika roller och de vill istället inrätta något slags oberoende institut som ska granska skolornas kvalitet. Bengt Hansell, skolreporter på Ekot