Klart med amorteringskrav på bolån

1:23 min

Regeringen är nu överens med oppositionen och Vänsterpartiet om att införa ett amorteringskrav för personer som tar nya bolån. Det säger finansmarknadsminister Per Bolund i Ekots Lördagsintervju. 

– Det är ju ett stort steg som vi tar nu, där vi fört samtal brett i politiken. Vi har fört samtal med de borgerliga partierna och även förankrat med Vänsterpartiet. Nu är vi överrens om att vi ska gå fram så att Finansinspektionen kan införa ett amorteringskrav, säger Per Bolund.

Finansinspektionen lade redan tidigt i våras fram ett förslag om amorteringskrav på nya bolån.

Förslaget skulle ha trätt i kraft den 1 augusti i år, men drogs tillbaka eftersom det ansågs juridiskt tveksamt om Finansinspektionen hade rätt att kräva amortering.

Men nu har alltså regeringen enats med oppositionen om en ny lag som gör det möjligt att kräva amortering av nya bolånekunder.

– Det första steget är att vi skickar ut förslaget på remiss och hämtar in remissinstansernas synpunkter. Sedan kommer det då göras om till lagstiftning och gå till riksdagen. Det kommer kunna klubbas av riksdagen under våren, säger Per Bolund.

Redan befintliga lån omfattas inte av kravet. Och inte heller nya lån för att köpa nyproducerade hus och lägenheter.

– Vi tycker att det är viktigt att det byggs nya bostäder. Ett av de problem som ligger bakom skuldsättningen är att det finns för få bostäder på marknaden och att priserna trissas upp. Genom att öka möjligheterna för att bygga nya bostäder bidrar vi till att lösa problemet, säger finansmarknadsministern.