Skolverkets tillsyn kritiseras

Riksdagens revisorer änser inte att Skolverket sköter tillsynen över skolorna tillräckligt bra.
Trots att antalet friskolor nästan fördubblades mellan 1997 och 2000, så minskade tillsynen, och revisrorerna anser inte heller att Skolverket tar alla anmälningar om missförhållanden på allvar. Riksdagens revisorer föreslår att alla inom skolan ska bli skyldiga att anmäla missförhållandena och att tillsynen över skolorna ska regleras i en lag, så att inte kommunerna kan strunta i Skolverkets beslut.