Ännu inget klartecken för militär insats mot flyktingsmugglare

Det kom inget klartecken på lördagen från EU:s utrikesministrar om en militär instats på internationellt vatten för att stoppa och gripa misstänkta flyktingsmugglare på Medelhavet. Däremot var det tydligt, när utrikesministrarnas tvådagarsmöte avslutades i Luxemburg under dagen, att det finns helt olika uppfattningar bland EU:s medlemsländer om hur flyktingkrisen ska lösas.

Mötet i Luxemburg visade de tydliga skiljelinjer som finns mellan de 28 medlemsländerna. Det gäller alltifrån om det ska finnas gemensamma flyktingkvoter inom EU till hur själva mottagandet ska gå till. Tyskland, Frankrike och Sverige är några av de länder som driver frågan om gemensamma kvoter. Det talas om alltifrån 120.000 till 160.000 flyktingar som behöver tas om hand av EU.

--Det är klart att det märks att vi har olika syn på och åsikter om hur problemen ska lösas, säger Sveriges utrikesminister Margot Wallström.

--En del länder är väldigt noga med att säga att de inte önskar tvingande regler eller obligatoriska åtaganden, medan andra säger att vi måste ställa in oss på att hitta gemensamma lösningar.


En fingervisning om hur det skulle kunna bli, väntas då kommissionen på onsdag väntas presentera sina nya förslag om flyktingmottagandet i EU. Det väntas då också bli tydligare besked kring den planerade militära EU-insatsen på Medelhavet, det som EU betecknar Fas 2 A i sitt pågående arbete mot misstänkta flyktingsmugglare. Det handlar alltså om militärfartyg som opererar på internationellt vatten och som ska få rätt att slå till mot de flyktingsmugglare som finns där. Men något klartecken till detta blev det inte vid mötet i Luxemburg.

– De flesta är nog beredda att stödja Fas 2 A, men långt ifrån alla har kommenterat förslaget. Därför blev det inget gemensamt ställningstagande i dag, säger Margot Wallström.