"Miljarder till bankerna istället för till spararna"

2:03 min

Finansinspektionen måste sluta skydda bankerna och börja skydda konsumenterna, kräver föreningen Aktiespararna i en debattartikel i dag. Aktiespararnas vill att Finansinspektionen namnger de fonder som tagit ut för höga avgifter av fondspararna.

– De vill inte berätta vilka de här fonderna är. Finansinspektionen finns ju till för att skydda konsumenterna och spararna, inte för att skydda bankerna. Det är en väldigt märklig situation, säger Aktiespararnas vd Carl Rosén.

Finansinspektionen varnade i sin rapport i maj för så kallade dolda indexfonder. Dolda indexfonder är fonder som marknadsförs som aktivt förvaltade men som i själva verket fungerar som indexfonder, alltså passiva fonder som mer följer utvecklingen på börsen som helhet. Aktivt förvaltade fonder kostar mer än passiva och Carl Rosén på Aktiespararna säger att det är mycket pengar som konsumenterna betalat i onödan:

– Det handlar om miljontals svenska sparare och det handlar om miljarder kronor som de har betalt för mycket i avgifter. Det är väldigt mycket pengar som har gått till banken istället för till spararna.

Finansinspektionen skriver i sin rapport att en förutsättning för gott konsumentskydd är att konsumenterna kan fatta väl avvägda beslut. För att kunna göra det behöver de information om finansiella produkter. Ändå avslöjar inspektionen inte vilka fondbolag som tagit ut för höga avgifter.

– Om det rör sig om ett företags affärs- och driftsförhållanden, får vi inte lämna ut uppgiften om den kan skada företaget. Vi kan inte välja om en uppgift som är hemlig ändå ska publiceras, säger Per Håkansson, chefsjurist på Finansinspektionen.

Aktiespararna har överklagat Finansinspektionens beslut om sekretess till Kammarrätten och hoppas få reda på vilka de felande fondbolagen är. Vd Carl Rosén tycker att Finansinspektionen missköter sitt uppdrag genom att inte berätta hela sanningen för konsumenterna.

– Det står i regleringsbrevet från regeringen att Finansinspektionen ska verka för ett högt konsumentskydd. Jag tycker det här går stick i stäv med det; det handlar snarare om ett högt bankskykdd än om ett högt konsumentskydd, säger han.