Åklagare utreder benzenutsläpp

Utsläppet av benzengas vid koksverket i Luleå ska prövas av åklagare. Det är arbetsmiljöinspektionen som gjort anmälan om misstänkt arbetsmiljöbrott.
Det var i november förra året, som flera anställda på SSAB:s koksverk klagade på yrsel och huvudvärk. Mätningarna visade att det fanns för höga halter av benzengas i de lokaler där personalen arbetade. Benzengasen är cancerframkallande vid hög exponering.