Bra för nya företag i länet

Nybildade företag i Kalmar län klarar sig bäst i landet. 60 procent av företagen var fortfarande verksamma tre år efter att man startat, det visar en rapport från Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS). Störst chans att överleva hade byggföretagen i landet, med en överlevnadsgrad på drygt 70 procent efter tre år.