Färre högutbildade i Sörmland

I samtliga sörmländska kommuner är andelen utbildade sämre än i landet i genomsnitt.
Förra året hade 31 procent av landet befolkning mellan 25 och 64 år nån form av eftergymnasial utbildning men ingen Sörmländsk kommun når upp till genomsnittet. Närmast är Strängnäs där 30 procent av invånarna mellan 25 och 64 år har någon form av eftergymnasial utbildning. Sämst utbildningsnivå i länet har Oxelösund där bara 17 procent av invånarna har eftergymnasial utbildning.