Migrationspolitik

Dubbelt så många kvotflyktingar - varför inte ännu fler?

15 min

Sverige tar emot ungefär 1900 kvotflyktingar och eventuellt kommer det att bli fler. Bland andra Folkpartiledaren Jan Björklund vill ju dubbla antalet, men ändå är det en väldigt liten del av det svenska flyktingmottagandet. 

Varför undrar Louise Epstein:

I Nordegren & Epstein ställer vi frågan till Henrik Emilsson, doktorand i migrationspolitik och Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Svenska Röda korset.

I programmet får de båda i uppgift att svara på vad som är den största fördelen med att ta emot fler kvotflyktingar och vad som är den största nackdelen med att ta emot kvotflyktingar.

Så här svarade Ulrika Årehed Kågström:

- Fördelen är att man räddar liv här och nu samt att man slår undan benen på flyktingsmugglare. Nackdelen är att det inte är säkert att det påverkar de övriga stora flyktingströmmar som de andra länderna önskar. Men trots allt så är det aldrig människovärdigt att låta människor dö på Medelhavet.

När frågan går vidare till Henrik Emilsson säger han att han i mångt och mycket håller med om Ulrikas resonemang men tillägger: 

- Fördelen är att man når människor som sitter i en fruktansvärt svår situation. Nackdelen är att även om jag ser att den svenska regeringen önskar det så ser jag inte att EU vill.