Spendrups får köpa gamla hamnterminalen

1:21 min

Bryggerijätten Spendrups får förverkliga sina planer på ett bryggeri i Visby hamn, efter att Gotlands regionfullmäktige godkänt affären på måndagen.

Beslutet togs efter en lång debatt, där Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Feministiskt Initiativ och Sverigedemokraterna röstade nej till en affär, medan en majoritet av socialdemokrater, centerpartister, moderater och folkpartister röstade ja. 51-19 slutade omröstningen.

Åtgärderna samt avskrivning av bokfört värde beräknas kosta omkring 25 miljoner, men då ingår inte evakuering av nuvarande hyresgäster i den gamla hamnterminalen.

Regionstyrelsen får ett tilläggsanslag på 18 miljoner åren 2015-2017 för utgifter i samband med rivning, sanering, anslutande markarbeten, fastighetsbildning och detaljplanearbete. 

"Det är en stor dag, både för oss och för Gotland."

- Beslutet innebär att vi nu kan göra en av de större industriinvesteringarna i Gotlands historia, säger Johan Spendrup. Det nya bryggeriet kommer bli ett viktigt bidrag till utvecklingen av Visby hamn och Gotland som besöksmål. Det känns fantastiskt för ett företag som är och alltid kommer att vara gotländskt i själ och hjärta.

År 2017 ska verksamheten i det nya bryggeriet vara igång.