Gratisbuss för unga i Eskilstuna

Allt talar nu för att ungdomar upp till 19 år kan få åka gratis buss i Eskilstuna redan från höstterminen i augusti.
På ett möte idag röstade Länstrafikens ägare, det vill säga dom sörmländska kommunerna och landstinget, för att på försök införa gratis kollektivtrafik för ungdomar i Eskilstuna. Försöket ska pågå från mitten av augusti i år till juni nästa år. Det formella beslutet om gratis kollektivtrafik för unga tas av länstrafikens styrelse i maj.