Giftigt metylkvicksilver sprids när sjöelefanterna byter päls

Kolonier med sjöelefanter kan vara en källa till utsläpp av giftigt metylkvicksilver, enligt amerikanska forskare.

En del av det kvicksilver som vi människor har släppt ut i miljön kan omvandlas till metylkvicksilver, som sedan kan tas upp av olika djur. Ju högre upp i näringskedjorna man kommer desto högre halter ansamlas i djurens kroppar, och det är där sjöelefanterna kommer in i bilden.

Eftersom det lagras metylkvicksilver i håren på de här sälarnas päls kommer miljögiftet också att släppas ut i omgivningarna när djuren fäller pälsen.

Vid en sjöelefantkoloni på Kaliforniens kust har forskarna nu mätt upp högre halter av metylkvicksilver i vattnet än på andra platser längs kusten. Halterna var som högst under den period då sjöelefanterna fäller sin päls.

Referens: Jennifer M. Cossaboon et al. Mercury offloaded in Northern elephant seal hair affects coastal seawater surrounding rookery. PNAS 7 september 2015. DOI: 10.1073/pnas.1506520112