Hög tillväxt i länet

Jönköping, Gislaved och Värnamo finns med i toppen av tillväxtstatistiken för landet de senaste 15 åren. Det visar nya siffror som presenteras på konferensen Tillväxt 2002 idag.
Det är det statliga verket Vinnova som tillsammans med Statistiska Centralbyrån studerat lönesumman i olika områden, eftersom det är ett sätt att mäta ekonomisk tillväxt. Nu handlar det inte om den enskildes lön, hur mycket man får i plånboken, utan hur den totala lönesumman utvecklas i ett område. Om lönesumman ökar kan det bero på höjda löner men också på att fler får jobb eller att regionen växer genom inflyttning. Och det kommer kanske inte som någon överraskning att det är Jönköping, Gislaved och Värnamo som nämns från vårt län. Siffrorna rör perioden 1986-2000, en tid med både upp- och nedgångar i ekonomin. Och de visar att lönesumman i kronor räknat ökat stort i Jönköping. Området hamnar på femte plats i tillväxt efter de tre storstäderna och Linköping. Men tittar man på den procentuella utvecklingen är det i stället Gislaved som toppar och kommer på tredje plats i hela landet. Delar man sen upp lönesumman på alla invånare i området får man ett mått på den försörjningsbörda som tillväxten ska bära. För år 2000 toppas ligan av Stockholm följt av Värnamo och Gislaved. Och Gislaved och Jönköping finns med bland dem som klättrat mest. Men för dem som snart blir av med jobben på Continental är det kanske ingen stor tröst att Gislaveds-området haft bland landets högsta tillväxtsiffror de senaste femton åren.