Regeringen vill utreda lång frånvaro från skolan

2:59 min

Regeringen tillsätter inom kort en utredning om elever som inte går i grundskolan under långa perioder. Enligt den senaste mätningen var 600 elever frånvarande i en termin eller längre.

- Det är ett enormt misslyckande! Elever ska kunna känna sig trygga i skolan och elever ska gå till skolan och misslyckas man i någon av de delarna så leder det till att eleven inte få med sig den kunskap och den utbildning, de vägar framåt i livet, som man behöver. Det blir ett stort handikapp för den eleven och det är ett stort misslyckande för skolan i stort, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

De senaste siffrorna från Skolverket är sex-sju år gamla. Då var 1 650 elever borta från grundskolan en månad eller längre tid och 600 elever var borta ett halvår eller längre. Gustav Fridolin säger att det kommit rapporter om att långtidsfrånvaron kan ha ökat sedan dess.

Skälen till att elever inte går till skolan är olika och ofta komplicerade. Enligt Skolverkets rapport kan det handla om att en elev inte förstår ämnet och har blivit stämplad som dum och tappat självförtroendet. Otrygg hemmiljö och socialt utanförskap är andra faktorer.

En undersökning om frånvaro från gymnasiet från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013 visar att de viktigaste skälen till avhopp från gymnasiet är mobbning, för lite stöd i skolan, dåligt bemötande i skolan och att de vuxna inte brytt sig.

Skolinspektionen har under våren särskilt granskat 70 ärenden mot kommuner och friskolor som inte lyckats få elever med lång frånvaro att komma tillbaka till skolan.

Flera huvudmän har kritiserats för att ha gjort för lite för att få eleverna att komma tillbaka till skolan. Några har hotats med viten på flera hundra tusen kronor om inte åtgärder vidtas.

Utredare blir Malin Gren Landell, barnpsykolog vid Barn- och Ungdomspsykiatrin vid Region Östergötland.

Utredningen ska kartlägga hur många elever som inte går i skolan, analysera varför och föreslå vad som kan göras för att förebygga problemen och få fler att komma tillbaka till skolan igen.

Gustav Fridolin bedömer att det inte är lättlösta frågor.

- Det är mycket svåra saker. Det kan handla om elever som under lång tid blivit utsatta för mobbning och sånt man aldrig ska behöva bli utsatt för på sin arbetsplats. Det kan handla om elever som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar men som inte har fått det stöd de behöver i tid. Men vi vet ju att skolan ibland är otroligt duktig på att också klara det svåra. Vi ser skolor som varit väldigt bra på att förebygga att elever hamnar i långvarig frånvaro.

- Vi ser skolor som lyckas locka tillbaka elever och lyckas sätta ramar så att elever kan komma tillbaka efter att ha haft en frånvaro som ibland varat i flera år. De exemplen, den teknikern, den kunskapen måste spridas i systemet och det är därför vi utser en expert att göra det, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.