Västerbottens län

Laxfiske i älvar bra för landsbygden hävdar Sveaskog

Mer lax i våra älvar betyder ökad tillväxt på den svenska landsbygden.

Det hävdar Sveaskog som nästa vecka ordnar ett seminarium, "Laxfiskets potential för tillväxt i Sverige" där bland annat landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltar.

– En lax som når älven skapar ett större värde än en lax som fångas ute i Östersjön. Vi ser att vi kan få fart på Sverige som sportfiskenation om tillgången till lax i älvarna ökar. Det skapar tillväxt runt älvarna, säger Per-Olof Wedin, vd på Sveaskog.

Idag bedrivs ett kommersiellt fiske efter lax längs Östersjökusten. Speciellt olyckligt är detta för de älvar vars laxbestånd är svaga. Många laxar som hör hemma i dessa älvar når aldrig sina lekområden. De fastnar istället i fällor som ligger i älvmynningarna. För att minska fällfisket måste det till dialog, ersättning och kompensation till yrkesfisket och innehavarna av fiskerättigheterna.