WHO ger Livsmedelsverket rätt

Världshälsoorganisationen, WHO, anser att Livsmedelsverket gjorde rätt som gick ut till allmänheten med uppgifterna om höga nivåer av akrylamid i mat - trots att det är oklart vilken betydelse ämnet har för människor.
Världshälsoorganisationen, WHO, i Geneve hade under torsdagen ett möte med anledning av de svenska forskningsresultaten, som visar att miljögiftet akrylamid kan bildas vid upphettning av vissa livsmedel. Jörn Schlundt, chef för avdelningen för livsmedelssäkerhet på WHO, säger till Ekot att upptäckten ger nya kunskaper som kräver ytterligare undersökningar. Framförallt vill WHO, liksom de svenska forskarna, veta hur akrylamid bildas vid upphettning och vid vilka temperaturer det sker. Studien har kritiserats för att dra för långtgående slutsatser om cancerrisken med akrylamid baserat enbart på djurförsök. Men Jörn Schlundt framhåller att det är genom djurförsök, som man tidigare har kunnat verifiera en rad cancerrisker med kemiska ämnen. WHO ska nu kalla forskarna som arbetat med den här undersökningen och andra internationella exprter till ett möte för att diskutera resultaten.