Stora skillnader på skolorna i länet

1:46 min

Elever i mindre kommuner har betydligt sämre skolresultat än elever i större och mer rika kommuner - det visar en ny rapport från Lärarnas riksförbund

Här i länet är det eleverna i Knivsta kommun som har bäst resultat och sett till elevernas prestationer så hamnar Knivsta på en 28:e plats bland landets 290 kommuner. Men totalt hamnar de på en 105:e plats eftersom den här rapporten som kom i dag från Lärarnas riksförbund väger samman elevresultat, resursanvändning, likvärdighet, lärarbehörighet och lärarlöner.

Bäst totalt sett här i länet är Östhammars kommun på en 26:e plats, tätt följt av Heby på 27:e.

Högst lärarlöner i landet har lärarna i Sigtuna kommun – och högst löner i länet har lärarna i Håbo – som placerar sig på 29:e plats i lönerankningen – men totalt sett är Håbo däremot i bottenskiktet med en 231:a plats, när vi tittar även på elevresultaten och de andra variablerna.

Lägst löner i hela länet har de lärare som jobbar i Enköping.

Allra längst ner i länet totalt sett hittar vi Tierp på en 241:a plats totalt – och en 281:a plats sett till elevernas resultat, eftersom bara 59 procent av eleverna når målen i årskurs nio.

Slutsatserna som Lärarnas riksförbund drar av det här är att likvärdigheten i svenska kommuner är undermålig och att det är enorma skillnader i resultatet, både mellan kommuner och inom kommunerna.

Lösningen på det här stavas enligt Lärarfacket bland annat satsningar på lärarlöner och att skolan finansieras direkt av staten, så att hänsyn kan tas till socioekonomiska faktorer som gör att olika skolor behöver olika mycket pengar.