Ekoturismmöte i Västerbotten

I år är det FN:s internationella år för ekoturism och vid det internationella mötet i Hemavan som hålls i dagarna ser man att idealet är en näring som är lönsam, samtidigt som den bedrivs på lokalbefolkningens villkor och utan att skada naturen. - Temat för Hemavankonferensen är bland annat lokalbefolkningens nytta av ekoturism, hur man kan skapa jobb och hur man får bedriva turism i naturskyddade områden.