Gammal båt i Västerås kan vara samisk

1:12 min

På länsmuseet i Västmanland finns en unik båt från 800-talet som grävts upp ur en grav i Tuna nordost om Västerås. Det finns tecken som tyder på att det här är en samisk båt, men det framgår inte i alls i utställningen.

– Den båten är samisktillverkad, säger arkelogen Gunilla Larsson har tidigare skrivit en avhandling om båten. Alla samiska båtar från den här tiden är tillverkad med löpande söm.

Det var i början på 1950-talet som gravfältet i Tuna i Badelunda socken grävdes ut. Här finns sammanlagt 69 olika gravar, varav åtta är så kallade båtgravar där kvinnor av hög status begravdes.

Sju av gravarna är brända och innehåller endast fragment av båtar. Den åttonde innehåller en båt sydd enligt en teknik som endast samerna har använt sig av. Men ingenting av detta kommer alltså fram i utställningen vid länsmuseet i Västmanland.

Jouni Tervalampi från Västerås är historiker med samisk historia i Bergslagen och Mälardalen som specialitet. Han är upprörd.

– Jag tycker att det är jättedåligt. Det ska vara en skylt som förklarar att sydda båtar var en typisk samisk specialitet.

Samerna har en lång tradition av båtbyggande långt fram i modern tid.

Anna Bratås är museipedagog vid länsmuset i Västmanland och säger att forskningen inte är entydig när det gäller sydda båtar. Men hon utesluter inte att de uppdaterar informationen i sin utställning.