Klartecken för äggdonationer

Riksdagen fattade idag ett beslut som öppnar vägen för äggdonationer.
Enligt beslutet utvidgas lagen om provrörsbefruktning så att behandling med ägg eller spermier som kommer från andra än det par som behandlas tillåts. Men BÅDE ägg och spermier får inte komma från utomstående. Det finns fler begränsningar - bland annat ska det ske en lämplighetsprövning av såväl givare som föräldrar. Alla partier utom kristdemokraterna stödde den nya lagen, som träder i kraft 1 januari 2003.