Människans lathet avslöjad

Vi människor är av naturen lata. Vi letar ständigt efter det mest energisnåla sättet att röra oss på, visar en studie i Current Biology.

Vårt nervsystem strävar hela tiden efter att styra kroppen i en rörelse som kräver så liten ansträngning som möjligt.

Genom att noggrant registrera rörelsen hos gående försökspersoner, har en grupp amerikanska forskare först kunnat hitta varje persons normala gångstil, för att sedan lägga på en extra vikt, en slags straffvikt, så fort personen rört sig just så.

Man kunde då se att den mänskliga kroppen är otroligt snabb att hitta ett nytt sätt att röra sig, men att den alltid strävar efter att spara så mycket energi som möjligt.

Källa: Humans Can Continuously Optimize Energetic Cost during Walking. Jessica C. Selinger et al, 2015. Current Biology. http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2015.08.016