Basker har samma ursprung som andra européer

1:33 min

Baskerna i Spanien och Frankrike härstammar, liksom andra européer, från bönder i Mellanöstern som invandrade i Europa under stenåldern. Det visar en ny studie, som därmed motsäger tidigare teorier om baskernas ursprung.

– Tidigare har man haft idéer att baskerna var en befolkningsspillra av den grupp jägar-samlarfolk som invandrade till Europa efter den senaste istiden. Det har varit den rådande teorin fram tills idag, säger Mattias Jakobsson, som är professor i genetik vid Uppsala universitet.

Med sitt unika språk, som inte liknar något annat i världen, och särpräglade kultur har forskare länge antagit att baskerna har varit en isolerad folkspillra med sina rötter hos istidens jägarfolk. Men den senaste studien, som studerat åtta stenåldersskelett från Baskien, visar att baskerna, precis som vi svenskar, härstammar från den stora invandringsvåg av stenåldersbönder som spred sig över Europa för omkring 8000 år sen.

Bönderna fick så småningom barn med jägarfolket och grupperna blandades genetiskt. Det kan man se spår av såväl i det baskiska genomet, som i det svenska idag.

Den aktuella genetiska studien kan ge ledtrådar till det unika baskiska språkets ursprung. Det kanske inte ska ses som en rest från istiden, utan snarare kan vara en modern variant av det språk som de första bönderna talade. Det menar Michael Dunn, professor i evolutionär lingvistik vid Uppsala universitet.

– Den andra möjligheten är att det är ett språk som kom med de första bönderna, vilket gör att det nu är mer intressant att leta efter baskiskans släktingar i till exempel Kaukasus, säger han.

Referens: Günther et al: "Ancient genomes link early farmers from Atapuerca in Spain to modern-day Basques", PNAS 2015. DOI: 10.1073/pnas.1509851112.

 Mer om baskernas historia hör du i Vetenskapsradion Historia kl 13.35 i eftermiddag.