Många vill äta ekologiskt men råvarorna räcker inte

1:30 min

Svensk livsmedelsindustri har problem att tillgodose efterfrågan på ekologiska livsmedel. Det säger chefsekonom Carl Eckerdal på branschorganisationen Livsmedelsföretagen och pekar på en i vissa fall permanent brist på eko-råvaror.

– Den starka efterfrågan i konsumentledet har tagit allt från jordbrukare till producenter lite på sängen. Därför finns inte riktigt råvaror att möta efterfrågan.

Av de 70 företag inom livsmedelsindustrin som svarat på en enkät, utskickad till 140 företag av Livsmedelsföretagen pekar 75 procent på en brist på ekologiska råvaror - betydligt fler än för ett år sedan. Något som kan ta tid att lösa.

– För jordbrukare att ställa om från traditionellt jordbruk till ekologiskt jordbruk tar två till tre år. Det innebär att det tar lång tid för jordbrukare som vill ställa om att gå från ord till handling, säger Carl Eckerdal.

Åtta av tio företag försöker nu bredda sitt ekologiska sortiment enligt Livsmedelsföretagen och vart tionde företag siktar på att helt gå över till ekologiskt sortiment.

– Har man inte tillgång till råvara är det svårt att ta nya chanser som uppstår och öka sina marknadsandelar, säger Carl Eckerdal.