Lund

Lundaläkare samlar in pengar till sepsisforskning

4:12 min

Läkare i Lund har startat en stiftelse för att samla in pengar till forskning kring sepsis, som förr kallades blodförgiftning. Anledningen är att de anser att området är eftersatt.

– Om man jämför med alla framsteg inom cancersjukvård och hjärtsjukvård, så har man gjort fantastiska framsteg de senaste 50 åren tack vare att man har lagt mycket resurser, mycket kraft och möda på forskningen. Men för sepsisforskningen finns tyvärr inga specifika medel avsatta, så det behövs mer resurser, säger Adam Linder, läkare på infektionskliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Okänd folksjukdom

Förutom att samla in pengar till forskning vill den ideella stiftelsen Sepsisfonden även jobba för att öka medvetenheten om sepsis, som beskrivs som en okänd folksjukdom, där immunförsvaret överreagerar på en infektion i kroppen. Enligt Adam Linder är sepsis ett mycket allvarligt problem världen över och drabbar uppskattningsvis 30 miljoner varje år. I Sverige räknar man med mellan 28 000 och 30 000 fall per år, och konsekvenserna kan bli stora.

– Det är ett livshotande tillstånd, så en icke oansenlig mängd av dessa patienter dör faktiskt. Det rör sig om kanske 10-20 procent som dör, och sedan är det också flera som får permanenta organskador, säger Adam Linder.

Vad är det som är det kluriga med den här sjukdomen?
– Symptomen är ganska ospecifika. De typiska symptomen på sepsis kan också vara symptom för en mycket mildare infektionssjukdom, så det svåra är alltså att tidigt hitta dessa patienter och sätta in rätt behandling.

Protein hittar tidiga fall

Men nu har Adam Linder tillsammans med kollegor på andra sjukhus i Sverige, USA och Kanada hittat ett sätt att snabbare avslöja de svåraste fallen. Det handlar om ett protein som finns i vita blodkroppar, HBP, heparinbindande protein.

– Vi har funnit att det här proteinet utsöndras mycket tidigt, när man får sepsis eller en allvarlig infektion. Det visar sig att det här proteinet förutspår vilka patienter som kommer att drabbas av en allvarlig sepsis, alltså en allvarlig sjukdom med organskada, säger Adam Linder.

Varför är det viktigt att hitta de här fallen tidigt?
– Man tror att om man kan identifiera och behandla patienter med sepsis tidigt, så tror man att man kan förhindra organskada och död. Det finns studier som visar att dödligheten ökar kraftigt för varje timme som går utan korrekt fungerande behandling.

Hoppas på snabbtest

Metoden att mäta halten HBP i blodet har visat sig vara betydligt mer träffsäker än de blodprover som används i dag för att spåra sepsis. Forskarna hoppas att ett snabbtest, som ska kunna användas på akutmottagningarna, snart kan vara framtaget.

Att ställa snabbare diagnos är alltså avgörande för hur det går för patienten, men Adam Linder ser också ett behov av mer forskning kring till exempel behandling och även uppföljning av patienter som haft sepsis och tillfrisknat. Att forskningen på området är eftersatt tror han hänger ihop med att det rör sig om en diffus sjukdom.

– Även inom vården talar man inte om sepsis, utan man säger kanske att du har haft en lunginflammation eller en allvarlig infektion, så patienterna vet ofta inte om att de har haft en sepsis. Sedan är det ett komplext syndrom, så det är svårt att diagnosticera, säger han.