Efter skyfallen: Försäkringsbolagen ger sig in i samhällsplaneringen

1:27 min

Försäkringsbolagen har börjat samarbeta för att kartlägga vad som kan göras för att inte översvämningsskadorna blir så omfattande.

Efter översvämningskatastroferna i Sverige, nu senast Hallsberg, ger sig försäkringsbolagen in i samhällsplaneringen.

– Vi ser ju vilka skador som inträffat och har mycket information att ge till kommuner och länsstyrelser för att det här arbetet tar fart, säger Håkan Franzén som jobbar med hus- och hemfrågor hos Trygg-Hansa, som är ett av de större försäkringsbolagen som nu börjat samarbeta.

Försäkringsbolagen vill påverka kommuner och länsstyrelse och regering så att det byggs klimatsmart.

– Att man ser till att leda bort vatten från befintliga bostadsområden så vi minskar effekterna av de här enorma skyfallen.

Håkan Franzén menar också att det byggs bostäder allt för nära sjöar och vattendrag.

– Alla är nog medvetna om riskerna, men fortfarande byggs det väldigt sjönära.

Försäkringsbolagens kartläggning görs också för att få bukt med kostnaderna för översvämningsskadorna som förra året stannade på en miljard kronor för bolagen i landet.

 – Ökar kostnaderna utan att man vidtar åtgärderna ökar premierna, men där är vi inte än. Vi hoppas att vi tillsammans kan lösa de här problemen.

Vad har du för tankar kring översvämningen som drabbade Sydnärke?

– Liknande händelser har vi sett inträffa de senaste åren. Och de som drabbas är hushållen, det här är väldigt oroväckande, säger Håkan Franzén.