بنیادگرایی دینی نرم خطرناک‌تر از بنیادگرایی خشن مسلحانه است

22 min

ما بیشتر به تندروی‌های دینی مسلحانه آشنا هستیم، ولی بنیادگرایی دینی نرم که از طریق آموزش و رسانه‌ها در جامعه راه باز می‌کند، کمتر صحبت می‌کنیم. در کنفرانس "مبارزه زن‌ها علیه بنیادگرایی دینی" بیشتر صحبت از بنیاگرایی نرم می‌شد، روشی که در افغانستان بسیار معمول شده‌است.

هفته گذشته شمار زیادی از زن‌های کشورهای شرق میانه و دیگر نقاط دنیا در استکهلم دور هم جمع شده‌بودند تا ریشه‌های بنیادگرایی دینی را بررسی کنند، تعریفی برای این پدیده پیدا کنند و چاره‌جویی‌هایی برای جلوگیری از رشد بنیادگرایی دینی بجویند.

شهرزاد اکبر، مسئوول دفتر جامعه باز افغانستان، مقوله بنیادگرایی نرم دینی را شکافت و اظهار داشت که این نوع بینادگرایی برای افغانستان و هر جامعه بشری دیگری خطرناک‌تر و درازمدت‌تر از اثرات بنیادگرایی مسلحانه است.

عوامل ایجاد و رشد بینادگرایی دینی در افغانستان و شرق میانه نیز در این کنفرانس مورد بحث قرار گرفت. ویدا مهران، پژوهشگر در مرکز تحلیل و بررسی افغانستان، اظهار می‌دارد که کشورهای غربی در ایجاد بینادگرایی دینی نقش دارند. علاوه بر عدم ثبات امنیتی و اقتصادی در شرق میانه که زمینه را برای بنیادگرایی دینی بیشتر از گذشته ایجاد می‌کند، سیاست کشورهای غربی برای مبارزه علیه نیروهای کمونستی در افغانستان و بعد از آن در از بین بردن رژیم‌های غیردموکراتیک در عراق و سوریه، یکی از عوامل عمده ایجاد و قوت گرفتن نیروهای مسلحانه بنیادگرای دینی، عنوان شد.

نظر به طبقه‌بندی بینادگرایی دینی در این کنفرانس، در سویدن هم در میان خانواده‌های مهاجر بنیادگرایی نرم رخ می‌دهد.

خانواده‌های مهاجر در سویدن، رفتار متفاوت در برابر دختران و پسران خود دارند. فعالیت‌های دختران نسبت به پسران بیشتر محدود می‌شوند. اعظم قرایی، مستوول جوانان شبکه زنان، از موجودیت نسبیت‌گرایی فرهنگی در سویدن انتقاد می‌کند و می‌خواهد که قوانین سویدن در برابر جمعیت سویدنی‌اصل و مهاجر، یکسان اجرا شوند.

همانطوری که بنیادگرایی دینی نرم خطرناک‌تر از بنیادگرایی خشن و مسلحانه است، به همانگونه مبارزه برای از بین بردن آن نیز دشوار و زمان‌بر است. تا آن زمانی که فعالین حقوق زن در افغانستان و سویدن موفق شوند بینادگرایی دینی نرم را از بین ببرند، زن‌های کرد در کوبانی آرام نمی‌گیرند.

سینم محمد، همآهنگ‌کننده جنبش دموکراسی در روجاوا، اظهار می‌دارد: مردان داعشی از کشته شدن توسط زن‌ها هراس دارند. به باور آن‌ها در صورت کشته شدن به دست یک زن، به بهشت نخواهند رفت. وی اضافه می‌کند: زن‌های کوبانی می‌خواهند به مبارزه خود ادامه بدهند و مردهای داعشی را بکشند و آن‌ها واقعآ به جهنم بفرستند.