Ambulanser kör vilse varje dag

1:42 min

Du kan inte vara säker på att ambulansen hittar fram till dig när du behöver den. Enligt Lantmäteriet så kör både ambulanser, polisbilar och brandbilar fel varje dag, eftersom GPS-systemen visar fel.

Leverantörerna av de elektroniska navigationssystemen uppdaterar dem bara en-två gånger per år. Det gör att alla förändringar i gatu- och vägnätet inte alltid är färska. Därför hamnar räddningsfordonen fel.

Ambulansförarna i Dalarna har därför manuella kartor i sina bilar, eftersom de inte vågar lita på GPS-systemen.

– Nej, då skulle det vara mer frekvent med uppdateringar och det skulle behöva gå snabbare med uppdateringarna i alla led, säger Magnus Brodén som är ambulanssjuksköterska i Rättvik samtidigt som han också arbetar med frågor kring GPS-systemen för hela ambulansverksamheten i Dalarna.