270 varslas i Norrköping

Elektronikföretaget Solectron lägger ner sin verksamhet i Norrköping och 270 personer varslas om uppsägning.
En av företagets största kunder är Ericsson och enligt företagsledningen är orsaken till nedläggningen bristande orderingång.