Diana Baldon lämnar Malmö konsthall

1:05 min

Malmö konsthalls chef Diana Baldon slutar i förtid och efter meningsskiljaktigheter med personalen. Hon kommer arbeta fram till i maj och slutar då efter två år.

Beslutet har tagits i enighet mellan Diana Baldon och Malmö kulturchef Elisabeth Lundgren, säger den sistnämnda

- Jag skulle inte säga att det är en konflikt, utan att man kan ha olika perspektiv på hur man vill använda konsthallen, hru man anänder rummet, och gör där. De konstnärliga cheferna har en frihet och det ska de har. De har ett uppdrag att göra det. Sen kan det innebära att man har olika perspektiv mellan personal och konstnärlig chef. Det har varit en diskussion och då blir det min roll som förvaltningschef och gå in och försöka hitta olika lösningar och kompromisser.

Den fackliga företrädaren för Saco/Dik vill inte kommentera. Visions fackliga företrädare Per Engström säger att det är inget ovanligt att man har olika åsikter, och så har det även varit i det här fallet. I övrigt vill man inte kommentera. Sveriges Radio har även sökt Diana Baldon.

David Richter