Textilgruppen i Viby bevarar kvinnohistoria - firar 30 år

10 min

Under 30 år har kvinnor i Viby tagit rätt på gamla textilier som nu ställs ut i hembygdsgården under Vibydagen.

– Vi tycker att alla ska börja intressera sig för och titta efter vad de har för gamla saker och kanske göra om det till något nytt eller i alla falla ägna en tanke på den möda som lagts ner på allt det här som har gjorts därför att allt det här är ju handarbete. Det är en stor kulturskatt, säger Viveka Grinde.