"Jag har varnat för flyktingströmmen"

1:26 min

Flyktingströmmen till Europa de senaste veckorna har tagit många politiker med överraskning. Men det gäller inte Jan Egeland, tidigare norsk diplomat och nu hjälparbetare. Han har varnat för situationen utan att ha fått gehör.

– Jag har många gånger i det här landet försökt säga "Du är politiker här i Norge. I ditt politiska liv har du ingen större utmaning. Det här är en mycket större utmaning än de problem vi har här i landet. Och för den delen större än de problem vi har i Europa. Det är den största utmaningen i din tid. Så vad är din plan?"

– Då har man fått en flackande blick och så har de börjat prata om något annat, säger Jan Egeland.

Han är en av dem bakom Osloavtalet, det som skulle ge fred mellan israeler och palestinier i början på 90-talet.

Sedan flera decennier är Jan Egeland hjälparbetare. Nu på Norska Flyktingrådet, en av de största civila hjälporganisationerna i Syriens grannländer.

Han är är inte bara besviken på att ingen lyssnat på hans varningar. Han tycker också att FN och omvärlden missat viktiga tillfällen till att försöka skapa fred i Syrien.

Därför har konflikten blivit alltmer komplicerad. Och människorna alltmer utsatta.

Men Jan Egeland tror också att, nu, när kriget hamnat rakt in i den europeiska verkligheten, så kommer det att ändras.

– Jag var väldigt pessimistisk i början på det här året, när folk dog på Medelhavet i hundratal. Nu är jag mer optimistisk. Nu får detta den uppmärksamhet den behöver och nu har opinionen svängt. Jag har blivit mer optimistisk.