Massiv hjälp till palestinier

Palestinierna kommer att få omfattande hjälp till återuppbyggnaden av de städer på Västbanken som förstörts av israeliska armén.
Vid en internationell givarkonferens i Oslo gav de 21 deltagande länderna på torsdagen löften om hjälp för tolv miljarder kronor. En fjärdedel av pengarna ska gå till akut krishjälp och tre fjärdedelar till återuppbyggnad av de palestinska områdena efter Israels senaste militära offensiv.