Tre Kronor lägger till med miljöinformation i lasten

1:56 min

Briggen Tre kronor af Stockholm har lagt till i Härnösands hamn. Skeppet är på resa längs Norrlandskusten för att sprida kunskap om miljösituationen i Östersjön. 

- Vi har ett väldigt diversifierat arbete. Vi har ungdomar som praktiserar, skolklasser ombord, vi gör korta dagturer och har seminarier och utställningar, berättar skepparen Allan Palmer om resan som briggen och dess besättning är ute på. 

Huvudmålet med resan är dock att sprida information om miljösituationen i Östersjön och vad vi som medborgare kan göra i vår vardag för att göra den bättre. 

- Det vardagliga miljöarbetet är viktigt. Utställningen handlar till exempel mycket om plastens påverkan på marinmiljön. Det handlar om att medvetandegöra folk, berättar Palmer.

Det sker också forskning ombord på fartyget, den avslöjar många utmaningar som vi står inför när det handlar om vattenmiljön i vår närhet.

- Vi tar vattenprover när vi är ute, där hittar vi till exempel spår av mediciner i alla. Situationen går att ändra på, men det kostar, menar Allan Palmer. 

Härnösands kommun arrangerar ett miljöseminarium i samband med Tre Kronors besök. I kommunalrådet Amanda Linds (MP) idealvärld är det två konkreta åtgärder hon främst skulle vilja se genomförda för miljön i både Östersjön och resten av vår omvärld.

- Få bort utsläppen av växthusgaser och sanera gamla fabriksområden, det vore väldigt bra om vi kunde få bukt med de sakerna snabbt, säger Amanda Lind.